Vydané čísla / Past Issues
Zväzok 17 (2008)
Volume 17 (2008)
Suple-
ment 1
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 2
Suple-
ment 3
Číslo 6
Number 6
Zväzok 16 (2007)
Volume 16 (2007)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 1
Číslo 6
Number 6
   
Zväzok 15 (2006)
Volume 15 (2006)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 1
Číslo 6
Number 6
   
Zväzok 14 (2005)
Volume 14 (2005)
Číslo 2
Number 2
 Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 1
Číslo 6
Number 6
   
Zväzok 13 (2004)
Volume 13 (2004)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 1
Číslo 6
Number 6
   
Zväzok 12 (2003)
Volume 12 (2003)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 1
Číslo 6
Number 6
   
Zväzok 11 (2002)
Volume 11 (2002)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Suple-
ment 1
Číslo 4
Number 4
Číslo 5
Number 5
Suple-
ment 2

Číslo 6
Number 6

 
Zväzok 10 (2001)
Volume 10 (2001)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3
Číslo 4
Number 4
Suple-
ment 1
Číslo 5
Number 5
Číslo 6
Number 6
   
  ODPORÚČANÉ POSTUPY V KARDIOLÓGII (1998-2000)
Zväzok 9 (2000)
Volume 9 (2000)
Číslo 2
Number 2
Číslo 3
Number 3

Suple-
ment 1

Číslo 4
Number 4
Suple-
ment 2
Číslo 5
Number 5

Číslo 6
Number 6

 

Zväzok 8 (1999)
Volume 8 (1999)

Číslo 2
Number 2

Číslo 3
Number 3

Číslo 4
Number 4

Suple-
ment

Číslo 5
Number 5

Číslo 6
Number 6

   
Zväzok 7 (1998)
Volume 7 (1998)
pripravujeme
Zväzok 6 (1997)
Volume 6 (1997)
pripravujeme
Zväzok 5 (1996)
Volume 5 (1996)

Číslo 2
Number 2

Číslo 3
Number 3

Číslo 4
Number 4

 

 

KARDIOLÓGIA/CARDIOLOGY – oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (ISSN 1210-0048,
ISSN 1336-2429). Vydáva vydavateľstvo SYMEKARD spol. s. r. o. Vychádza 6x ročne. Ročné predplatné: Inštitúcie 530 Sk (plus poštovné),
individuálne 400 Sk (plus poštovné), študenti 200 Sk (plus poštovné). Rukopisy zasielajte na adresu vydavateľstva: SYMEKARD spol. s r. o.,
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava 2

KARDIOLÓGIA/CARDIOLOGY – Official journal of the Slovak Society of Cardiology and the Slovak Society of Hypertension (ISSN 1210-0048,
ISSN 1336-2429) published bimonthly by SYMEKARD s. r. o. Subscription prices per year: Institution
150.00, individuals 80.00, students
40.00 (Subscribers outside Europe must add 40 for postage air delivery). Manuscripts should be send to the following address: SYMEKARD
s. r . o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava 2, Slovakia

(c)2007 by AEPress s.r.o. ISSN  1336-2429 (online) ISSN   1210-0048  (tlačené vydanie)